Årsmøte

Invitasjon til årsmøte i Dancemania Romerike Danseklubb

Tid: 25. februar 2019 kl.19.00.

Sted: Bilia Jessheim, Brannmannsvegen 2, 2069 Jessheim

Foreløpig agenda:

1.  Godkjenning av innkalling,saksliste og forretningsorden

2.  Godkjenne de stemmeberettigede

3.  Valg av dirigent, sekretær til å underskrive protokollen

4.  Årsberetning

5.  Regnskap for 2019

6.  Budsjett for 2020

7.  Ny budsjettpost: Videreutvikling av instruktører

8.  Innkomne saker og forslag. Det må være ihende innen 11. februar.

9.  Valgkomiteens innstillinger 

Velkommen til årsmøte.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close