Kurs og aktivitets stopp!

Pga. smitterisiko har vi i samråd med kommuneoverlegen i Hamar kommune, konkludert med at vårt arrangement på Hamar dessverre må avlyses. For dere som allerede har betalt vil vi tilbakebetale dette så raskt det lar seg gjøre. Legger ved en link til et skjema for å få inn infoen vi trenger for tilbakebetaling.

https://form.jotform.com/200503728401039′

Vi utsetter også ukeskursene våre pga situasjonen, vi føler det er riktig å bidra i den nasjonale dugnaden som nå trengs. Vi får komme oss gjennom dette sammen, så gleder vi oss til å se friske og glade mennesker på dans i forhåpentligvis nær fremtid.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close