Bugg

Bugg er i grunden en helsvensk dans, men som sakte men sikkert også har kommet til de andre skandinaviske landene. Bugg er i utganspunktet laget som en variant av Lindy Hop, og i filmer fra dansestedet Nalen i Stockholm ( Danssport nr 1, 1999) kan man se den svenske Lindy Hopen som ligger til grund for dagens bugg. Dansen har med tid utviklet seg til å bli den stilen som danses på dansesteder i hele Sverige og Norge.

Buggen har ulike stiler og varianter, men grunden er i stort sett lik i dem alle. Denne dansen, som er enkel i sin oppbygning og struktur, er den dansen med flest konkurransedansere og sosial dansere i Sverige.

Når man i Sverige begynte å konkurrere i bug på 70-tallet fans det en klasse for alt, nemlig “fri stil”. Denne ble delt opp i 1983 i grenene “utebugg” og “fri stil”, men allerede i 1984 tok man bort dette og gjorde en ny oppdeling. Den nye oppdelingen var “fri stil” og “rock”. Senere fikk man den oppdelingen man har i dag og buggen ble utviklet med stor entusiasme av dansere i hele Sverige. I dag er bugg den dansstilen som de fleste danseklubber i Sverige har som sin stamme, hvilket også er tilfelle for vår klubb her i Norge, Dancamania Romerike.

Vi har bugg i 3 nivåer i vår klubb. Vi følger deg fra du går inn dørene og aldri har danset bugg, til du kanskje går ut på konkurransegulvet, om det er et ønske.

Våre instruktører i bugg er:

Eva Ganzarain og Anne Bekkholt

Tommy Olsson

Linda Svensson og Kim Skjerve

Kjetil Vognild og Unn Kristin Stenbro

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close