Simen Åslund

Jeg er født i 94 og begynte å danse i tiårs alderen. Da starter det med Line dance og etterhvert også pardans, som jeg etterhvert begynte å konkurrere i og har med meg flere titler derfra. Jeg skjønte at jeg ønsket å satse på dans og begynte derfor på danselinjen på Lillestrøm videregående skole. Det var da det sceniske aspektet av dans grep meg og jeg visste hvor jeg ville. Etter videregående gikk jeg ett år på Spin-Off forstudium i dans, og deretter flyttet jeg til Stockholm for å studere på Balletakademien. Jeg har også undervist flere klasser for både voksne og barn i ulike dansestiler gjennom årene.

I Dancemania underviser jeg i West Coast Swing.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close